Totaalprijs   €0.00   


Bestellen  


Onze Keurmerken


Contactlenzen-Discounter is een Qshops Gecertificeerde webwinkel

Contactlenzen-Discounter lid van Betrouwbarewebwinkels

Veel gestelde vragen over Contactlenzen


Hoe vaak moet ik mijn contactlenzen vervangen? 
Er zijn verschillende vervangschema's, naargelang van het lenstype. Het aanbevolen vervangschema zal je meegedeeld worden door je contactlensspecialist. 
Je vindt het ook terug op de bijsluiter die de lensfabrikant aanlevert. Overschrijd in ieder geval nooit de aanbevolen vervangperiode. 

Vervanglenzen moeten na een voorgeschreven draagtijd vervangen worden (1 dag, een week, een maand ...). Kan ik mijn lenzen langer dragen wanneer die aan het eind van die periode nog steeds prettig aanvoelen? 
Het is belangrijk dat je de voorgeschreven draagtijd respecteert en niet overschrijdt. Snelvervanglenzen zijn precies ontwikkeld om onaangename voorvalletjes als irritaties, droge ogen, wazig zicht en allergische reacties voor te zijn. Vaak zijn deze het gevolg van proteïnen en lipiden die zich op de lenzen vastzetten. De chemische structuur van afzettingen die te lang op de lens zitten, wijzigt en kan aanleiding geven tot irritaties. Bovendien stijgt de kans dat bacteriën zich vasthechten aan de lens en dat verhoogt de kans op gezondheidsrisico's zelfs zonder dat het iets aan het comfort van de lens afdoet. Volg dus de raad van je contactlensspecialist nauwgezet op wanneer hij je een vervangschema voorstelt. 

Hoe weet ik dat mijn contactlenzen 'opgebruikt' en aan vervanging toe zijn? 
Typische symptomen die optreden wanneer een lens aan vervanging toe is, zijn : troebel zicht, ongemak, lensverkleuring en afzettingen. Deze kunnen aanleiding geven tot allergie of andere oogcomplicaties. Daarom worden nu meestal snelvervanglenzen aangeraden omdat deze lenzen vervangen worden nog voor deze problemen zich kunnen voordoen. Belangrijk is wel dat je je nauwgezet aan de aanbevolen vervangfrequentie houdt en je lenzen niet te lang draagt. 

Ik heb vaak last van droge ogen. Kan ik dan lenzen dragen? 
Hoewel lensdragen minder evident is voor iemand die behoorlijk droge ogen heeft, zijn bv. de NIGHT&DAY lenzen voor heel wat dragers een goed alternatief wanneer ze op dagbasis gedragen worden. Niet alleen heeft deze lens de hoogste zuurstofdoorlaatbaarheid van alle huidige zachte lenzen, ze heeft ook het laagste watergehalte, waardoor ze geschikt is voor dragers met drogere ogen. Je kan je draagcomfort doorgaans ook verhogen door het gebruik van bevochtigingsdruppels. Raadpleeg in ieder geval je contactlensspecialist : hij kan je vertellen welke lenzen in dergelijke omstandigheden het beste voor jou geschikt zijn. 

Ik draag nu een leesbril. Kan ik ook lenzen dragen? 
Personen met presbyopie of ouderdomsverziendheid hebben moeite om nabijgelegen voorwerpen scherp in beeld te brengen. Typisch kenmerk is het op armafstand houden van de krant wanneer men de iets kleinere lettertjes wil lezen. Meestal wordt dan een leesbrilletje aangeraden. Er bestaan echter ook contactlenzen die kunnen helpen. CIBA Vision heeft daarvoor Focus® Progressives ontwikkeld, een progressieve maandlens en Focus DAILIES Progressives, een progressieve daglens, voor de presbyoop. Spreek er eens over met je contactlensspecialist. Misschien is dit voor jou de geschikte oplossing. 

Ik draag contactlenzen en heb steeds een onprettig gevoel wanneer ik met het vliegtuig reis. Waarom is dit en hoe kan ik dit oplossen? 
Door de lage vochtigheidsgraad in het vliegtuig worden je ogen droger. Daardoor ervaar je een onprettig gevoel als je lenzen draagt : het is net alsof er een zandkorreltje in je oog zit. Je kan dit verhelpen door een paar bevochtigingsdruppeltjes, bv. Systane Ultra Hydraterende oogdruppels in het oog te brengen wanneer je in het vliegtuig stapt. Personen die werken in ruimten met airco, hebben vaak last van hetzelfde euvel. Ook een lenstype met een lager watergehalte zoals AIR OPTIX NIGHT&DAY kunnen mogelijk een betere oplossing zijn. 

Kan ik mijn contactlenzen dragen tijdens het zwemmen? 
Ja, maar aanbevolen wordt een zwembrilletje te dragen dat stevig aansluit, niet alleen om te vermijden dat je je lenzen verliest, maar ook om ervoor te zorgen dat je lenzen zo weinig mogelijk het zwemwater absorberen. Hierin bevinden zich namelijk vaak heel wat micro-organismen die niet steeds even onschuldig zijn! Probeer ook niet om je lenzen onmiddellijk na het zwemmen uit te nemen. Het water in je contactlenzen moet eerst vervangen worden door je natuurlijke tranen en dat duurt zo'n 10 à 15 minuten. Wacht dus eerst even en neem de lenzen dan uit om ze te reinigen en te desinfecteren. Water in zwembaden bevat doorgaans ook vrij veel chloor. Ook dat kan tot irritatie en ongemak leiden. Een zwembrilletje opzetten is dus de boodschap. 

Kan ik sporten met contactlenzen? 
Contactlenzen dragen tijdens het sporten is zeker te verkiezen boven een bril. Met contactlenzen heb je immers geen last van de ongemakken die een bril met zich brengt. Contactlenzen beslaan niet, schuiven niet van je neus, en geven je een totaal gezichtsveld waardoor je alleen maar beter uit de hoek kan komen. 

Kan ik mijn lenzen dragen wanneer ik pijn heb aan de ogen? 
Het is niet aangeraden om contactlenzen te dragen wanneer je ongemakken ervaart vooral niet als die in relatie staan tot je lensdragen. Raadpleeg in dit geval je contactlensspecialist. 

Welke vloeistof gebruik ik het best om mijn zachte lenzen te onderhouden? 
De alles-in-één vloeistoffen hebben de voorbije jaren een sterke opgang gekend. Deze producten zijn zeer gebruiksvriendelijk. SOLOCARE AQUA® van CIBA Vision is zo'n alles-in-één vloeistof van de nieuwe generatie. Wanneer u echter gevoelig bent voor bewaarmiddelen, dan bent u misschien beter af met een peroxidesysteem. 
Deze kunnen bogen op een lange periode waarin hun efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid bewezen werd. AOSEPT® PLUS en zijn de nieuwste peroxidevloeistoffen van CIBA Vision. Raadpleeg je contactlensspecialist. Hij zal je een gepast product aanbevelen. Vervang de onderdelen van je contactlensverzorginssysteem niet door deze van een ander, en verander nooit van onderhoudssysteem zonder medeweten van je specialist. 

Is het noodzakelijk om proteïneverwijderingstabletten te gebruiken? 
De noodzaak om proteïneverwijderingstabletten te gebruiken hangt af van de hoeveelheid proteïnen (eiwitten) die zich in de traanfilm bevinden. Dit varieert van persoon tot persoon, en is zelfs niet constant per individu! Ook het vervangschema van je lenzen en de lensvloeistof die je gebruikt zijn factoren waarmee rekening dient te worden gehouden. Je contactlensspecialist kan je hierin het beste adviseren. 

Kan ik mijn lenzen 'verliezen' achter het oog? 
Neen, je lenzen kunnen onmogelijk achter je ogen 'verdwijnen'. Een dun maar zeer sterk membraan, de conjunctiva, loopt van de binnenzijde van de oogleden tot op het witte deel van het oog. Je kan je lens dus nooit in het oog 'verliezen'. Je lens kan wel onder de oogleden glijden of zich verplaatsen. Als dat gebeurt tracht dan in de richting van de lens te kijken om ze terug op haar juiste positie te krijgen. Zachte contactlenzen hebben de neiging zich automatisch op het hoornvlies te centreren. 

Kunnen contactlenzen ultravioletlicht blokkeren? 
Sommige contactlenzen bevatten een UV-filter, die een groot gedeelte van de schadelijke UV-stralen tegenhoudt. Gezondheidsinstanties gaan ervan uit dat contactlenzen geen vervangmiddel zijn voor zonnebrillen, temeer omdat contactlenzen maar een deel van het oog bedekken en een ander deel onbeschermd laten. Het is dus hoedanook aangeraden een goede zonnebril te dragen. Bekijk de UV Lens hier.

Ik heb refractieve chirurgie laten toepassen. Kan ik nog contactlenzen dragen? 
Aangezien de refractieve chirurgie de cornea gewijzigd heeft, zal dit individueel moeten worden bekeken. In dit geval dien je de oogchirurg te raadplegen voor verdere informatie. 

Kan ik met contactlenzen de kleur van mijn ogen veranderen? 
Er bestaan lenzen die de natuurlijke kleur van je ogen versterken en lenzen die je natuurlijke kleur volledig veranderen. Bruine ogen worden omgetoverd in blauwe ... Er bestaan verschillende kleuren en intensiteiten waaruit je kan kiezen. Bekijk ze hier.

Uit welk materiaal zijn contactlenzen vervaardigd? 
Contactlenzen zijn vervaardigd uit plastics, materialen die polymeren genoemd worden. Sommige van deze polymeren nemen haast geen water op en worden gebruikt om zgn. vormvaste ("flexibele") lenzen te maken. Andere nemen wel een zeker percentage water op en worden hierdoor zacht. 

Hoe lang kan je een contactlens in de onderhoudsvloeistof bewaren? 
Dit varieert naargelang van het onderhoudsproduct dat je gebruikt. Raadpleeg daarom de bijsluiter van het product voor meer details.

Wat zijn plano lenzen?
Plano lenzen zijn lenzen zonder sterkte. Deze lenzen worden vooral gebruikt in de medische wereld als bandage voor het oog. Deze lenzen hebben dus niet als doel het zicht te verbeteren.